ریزازدیادی درختان بالغ Eucalyptus globules

پیام:
چکیده:
اکالیپتوس گلوبولوس یکی از مهمترین درختان سریعالرشد از جنس اکالیپتوس بوده که در برنامه های زراعت جنگل و اصلاح درختان کاربرد دارد. نیز در صنعت کاغذسازی، اسانس های روغنی و تولید عسل هم استفاده میشود. تکثیر غیرجنسی با روش های مرسوم همچون قلمه و پیوند امکانپذیر نبوده و یا با موفقیت بسیار کمی همراه بوده است. هدف این تحقیق، ریزازدیادی درختان بالغ Eucalyptus globules است. جوانه های انتهایی از درختان بالغ بزرگسال در جنگل های شمال ایران در فصلهای مختلف جمعآوری شد. بهترین روش استریل و تکثیر با مقایسه ترکیبات مختلف از تنظیم کننده های رشد تعیین شد. بیشترین تعداد از شاخه های تولید شده در طول 4 هفته در 0,5 میلی گرم در لیتر از Kin و BA بدست آمد. شاخه های با طول 1/5 سانتیمتر در محیط کشت MS با یک چهارم غلظت از املاح پرمصرف IBA وNAA 0/5 0/5 میلیگرم در لیتر و زغال فعال 2/5گرم در لیتر ریشه دار شدند. این گیاهان به خاک استریل و در شرایط گلخانه منتقل شده و پس از انجام تدریجی سازگاری با موفقیت در شرایط مزرعه مستقر شدند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 -6
لینک کوتاه:
magiran.com/p2023125 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!