بررسی سیستم های نوین تولید چندگانه بر پایه ذخیره سازی هوای فشرده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

رشد سریع مصرف انرژی و گرمایش جهانی از چالش های مهم عصر کنونی است. فایق آمدن بر این چالش ها نیازمند استفاده از فناوری هایی نوین است. استفاده از سیستم های تولید چندگانه یکی از راه کارهای مناسب جهت تامین پایدار انرژی و کاهش گازهای گلخانه ای می باشد. این سیستم ها به دو دسته تولید دوگانه و تولید سه-گانه تقسیم می شوند. از طرفی، تامین پایدار انرژی نیازمند ذخیره سازی است، سیستم ذخیره سازی انرژی هوای فشرده با دارا بودن مزایای متعدد فنی، اقتصادی و محیط زیستی گزینه مناسبی جهت به کارگیری همراه سیستم های تولید چندگانه است. در مقاله حاضر جدید ترین پژوهش ها در زمینه سیستم های ترکیبی تولید چندگانه و ذخیره سازی هوای فشرده مورد بررسی قرار گرفت. این سیستم ترکیبی، فشار بار بر شبکه سراسری را می کاهد و از مزیت نرخ پیکسایی بهره می برد. سیستم-های تولید سه گانه بر اساس فناوری سرمایشی مورد استفاده در آن ها به سه دسته سردسازی با چیلر جذبی، موتور نیوماتیک و اجکتور تقسیم شد. در این میان، سردسازی با موتور نیوماتیک یا اکسپندر دارای مزایای بیش تری از نظر فنی، اقتصادی و محیط زیستی می باشد. همچنین مشخص شد سیستم ذخیره سازی انرژی هوای فشرده به دلیل ظرفیت بالای تکنولوژیکی این قابلیت را دارد که با استفاده از تجهیزات اضافی نه چندان پیچیده به عنوان یک سیستم تولید چندگانه مورد استفاده قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
94 -104
لینک کوتاه:
magiran.com/p2023444 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.