بررسی میزان تکثیر در شیشه پایه های سیب (Malus domestica) ارقام مالینگ M26 و MM106

پیام:
چکیده:

سیب از جنس Malus Miller است. در حال حاضر بیش از 10000 رقم سیب در دنیا شناخته شده است که تعداد محدودی از آنها ارزش اقتصادی، مقاومت در مقابل بیماری ها و قابلیت تکثیر جنسی بالایی دارند. پایه های رویشی M26 و MM106 زود بارده، مقدار محصول آن نیز زیاد و بر روی مرغوبیت میوه ها اثر زیادی دارند. هدف پروژه بررسی رقم پایه های رویشی و تعداد واکشتها در میزان تکثیر In vitro است. محیط کشت دارای محیط پایه (MS (Murashige, Skoog, 1962 حاوی هورمون های (BAP (2 mg/l) و (0/5 mg/l) IBA آماده شدند. در رقم M26، طی واکشتهای دوم وسوم طول ساقه (1.11 سانتی متر) افزایش یافت. پایه ارقام M26 و MM106 حداکثر تعداد برگ (9.2، 18.7) را طی واکشت دوم تولید کردند. در واکشت اول هر دو رقم طول ساقه بلندتری داشتند. تعداد واکشتها سبب افزایش طول ساقه و تعاد برگ شده و تکرار واکشتها در شاخه زایی تاثیر نداشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p2023582 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.