مدلسازی پراکنش گونه زالزالک در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش تحلیل آنتروپی بیشینه

پیام:
چکیده:
به دلیل محدویت زمان و بودجه قابل دسترس مطالعه گونه ای در مقیاس وسیع، دشوار است. لذا در این زمینه از روش های مدلسازی استفاده میشود. مدلسازی پراکنش گونه های گیاهی با هدف شناسایی مناطق مستعد جهت اولویت بندی حفاظتی حائز اهمیت است. این مطالعه با هدف مدلسازی پراکنش گونه زالزالک با استفاده از مکسنت در استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفت. بدین منظور نقاط حضور گونه از 37 سایت در سراسر استان با استفاده از نمونه برداری تصادفی طبقه بندی شده جمع آوری و مختصات جغرافیایی آنها وارد مکسنت شد. نقشه عوامل محیطی شامل 3 متغیر توپوگرافی، 7 متغیر اقلیمی و خاک و کاربری اراضی تهیه شدند. ارتباط بین داده های حضور با نقشه های 12 متغیر محیطی با استفاده از نرم افزارMaxent به صورت مدل ریاضی تعریف شد. سپس نقشه های پیش بینی پراکنش گونه تهیه شدند. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان داد که مدل با ROC برابر با 95 % توان پیش بینی عالی را دارد. آزمون جک نایف نیز نشان داد که بیشینه دمای سالانه، ارتفاع، میانگین دمای سالانه و میانگین حداقل رطوبت نسبی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر حضور این گونه در استان چهارمحال و بختیاری دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
223 -235
لینک کوتاه:
magiran.com/p2023631 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.