اثرات آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات برخی محصولات کشاورزی در ایران

پیام:
چکیده:

پدیده جهانی شدن فرآیندی است که در دهه های اخیر مورد بحث سیاستگذاران و برنامه ریزان بوده است. جهانی شدن در هم آمیختن و ادغام اقتصادهای ملی با اقتصاد جهانی است که آثار آن را میتوان در افزایش بازرگانی بین المللی، جهانی شدن تولید و جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی ملاحظه کرد. امروزه توسعه صادرات غیر نفتی یک ضرورت است، زیرا درآمدهای ارزی را افزایش میدهد و در نتیجه، اجرای برنامه های توسعه اقتصادی را که متضمن هزینه های ارزی است، ممکن می سازد. از لحاظ نظری هرچند آزادسازی تجاری، رشد واردات و صادرات را افزایش میدهد اما به اثرات نسبی رشد صادرات و واردات و همچنین به تغییرات قیمت های نسبی بستگی دارد. آشکار است که جهانی سازی باعث رشد سریع تجارت در جهان و کاهش هزینه اطلاعات و ارتباطات می شود. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و نیز ضرورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و آزادسازی تجاری، هدف این تحقیق بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات محصولات منتخب کشاورزی در ایران می باشد. بدین منظور لازم است الگوهای واردات و صادرات برآورد گردد. در این مطالعه تابع عرضه صادرات و تابع تقاضای واردات محصولات کشاورزی منتخب محاسبه، ایستا بودن متغیرها بررسی و اثرات آزادسازی بر آنها با استفاده از روش ARDL و الگوی نرلاو بررسی گردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شد. نتایج نشان داد با آزادسازی تجاری، میزان عرضه صادرات و تقاضای واردات افزایش می یابد. به عبارت دیگر این دو متغیر با روند تجاری شدن رابطه مثبت دارند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
97 -112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2023925 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.