ارتباط کاربری اراضی و کیفیت منابع آب زیرزمینی استان چهارمحال وبختیاری

پیام:
چکیده:

آب زیرزمینی اصلی ترین منبع آب شرب در اکثر شهرها و روستاهای ایران می باشد و نیترات و فسفات به عنوان یکی از شایع ترین آلودگی های آب زیرزمینی در ایران سلامت مردم را تهدید می کند. این تحقیق با هدف تاثیر کاربری اراضی بر کیفیت آب شرب استان چهارمحال وبختیاری انجام شد. به این منظور تعداد 132 نمونه آب از 132 حلقه چاه در نقاط مختلف استان که برای تامین آب آشامیدنی استفاده می شود تهیه شد و غلظت نیترات و فسفات در نمونه ها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد غلظت یون های نیترات در 92/42درصد نمونه ها پایین تر از حد مجاز بوده و در 7/58 درصد نمونه ها بالاتر از حد استاندارد است. غلظت فسفات در 100 درصد نمونه ها پایین تر از حد استاندارد جهانی و ایران می باشد. همچنین بین غلظت نیترات و فسفات در سطح 0/001 ارتباط معنی داری وجود دارد (0/29 =r). طبق نتایج به دست آمده میزان نیترات در مناطق مسکونی اختلاف معنی داری با میزان نیترات در کاربری های مرتع، جنگل و باغ دارد (0/05>p). همچنین میزان فسفات در کاربری های مسکونی، کشاورزی، مرتع و باغ اختلاف معنی داری با میزان فسفات در کاربری جنگل دارد (0/05>p). در حال حاضر کیفیت آب منطقه مورد مطالعه از نظر غلظت نیترات در اکثر نقاط استان و از نظر غلظت فسفات در تمام استان از وضعیت خوبی برخوردار می باشد هرچند در غرب استان غلظت نیترات در 10 نقطه بالاتر از حد مجاز می باشد. ازاین رو پایش، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب های تولیدی و مصرف کمتر کودهای نیتروژن دار بایستی مورد توجه قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
353 -364
لینک کوتاه:
magiran.com/p2024247 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.