اثر شنبلیله بر پروفایل سرمی در موش بزرگ آزمایشگاهی دریافت کننده رژیم غذایی پر کلسترول و مقایسه با اثر آتورواستاتین

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

امروزه گیاهان دارویی به خاطر نقشی که در درمان بسیاری از بیماری ها دارند، مورد توجه قرار گرفته اند. هدف از این مطالعه تعیین اثر هیپوکلسترولمیک پودر دانه ی شنبلیله و مقایسه ی آن با آتورواستاتین در موش بزرگ آزمایشگاهی دریافت کننده ی رژیم غذایی پر کلسترول بود.

روش بررسی

تعداد 40 سر موش بزرگ آزمایشگاهی نر با وزن 180 تا 200 گرم دو هفته تحت نظر گرفته شدند. سپس به طور تصادفی در 4 گروه 10 تایی تقسیم شدند. گروه1 (تغذیه با غذای طبیعیND)، گروه2 (تغذیه با غذای با کلسترول بالا HCD: غذای طبیعی مخلوط با 2 کلسترول و 5/0 کولیک اسید)، گروه3 (تغذیه با HCD مخلوط با g/kg bwt/day 8 پودر دانه شنبلیلهHCD+FNG)، گروه4 (تغذیه با HCD و 50 امولسیون آبی آتورواستاتین HCD+Ator از طریق لوله دهانی). پس از 6 هفته، سطح سرمی تری گلیسرید، کلسترول تام، لیپوپروتئین با دانسیته بالا (HDL-c) ، آلانین آمینوترانسفراز (ALT) ، آسپارتیک آمینوترانسفراز (AST) و قند خون ناشتا (FBS) سنجیده شدند. لیپویروتئین با دانسیته پایین (LDL-c) با رابطه فریدوالد تخمین زده شد.

یافته ها

در گروه های 3و4، در مقایسه با گروه 2 ، سطوح سرمی کلسترول، تری گلیسرید، LDL-c،VLDL-c ، ALT و FBS کاهش (p<0/001) و سطح سرمی HDL-c افزایش یافت(p<0/05)

نتیجه گیری

شنبلیله دارای فعالیت های هیپولیپیدمیک و هیپوگلیسمیک در موش های بزرگ آزمایشگاهی دریافت کننده ی رژیم غذایی پر کلسترول بود و دیس لیپیدمی ناشی از آن را اصلاح نمود. پودر دانه شنبلیله بطور معنی داری فعالیت هیپولیپیدمیک و هیپوگلیسمیک ضعیف تری نسبت به آتورواستاتین نشان داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
142 -154
لینک کوتاه:
magiran.com/p2024338 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!