مقایسه معیارهای ارزیابی بالینی با یافته های نوروفیزیولوژیک عصب سورال در تشخیص نوروپاتی بیماران مبتلا به دیابت

پیام:
چکیده:
مقدمه
نوروپاتی یک عارضه بسیار شایع و خطرناک دیابت است که به مرگ و میر و صرف هزینه مراقبتی بسیار زیاد منجر می گردد. تشخیص زودهنگام نوروپاتی دورین (distal neuropathy)، حسی و حرکتی قرینه اندامها با افزایش امکان مداخله درمانی موثر می تواند عوارض را کاهش دهد.
روش ها
در این مطالعه 68 بیمار مبتلا به دیابت نوع 1 یا 2 پس از انجام ارزیابی های غربالگری بریتانیا (UK) و میشیگان، از نظر متغیرهای قابل اندازه گیری عصب سورال در هر دو اندام پایینی شامل سرعت هدایت عصبی، ارتفاع موج و تاخیر زمانی مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها
شیوع نوروپاتی برپایه یافته های الکتروفیزیولوژیک عصب سورال 2/63% بود. 4/54% اعصاب سورال سمت راست و 50% اعصاب سورال سمت چپ دارای متغیرهای غیرطبیعی بودند و اختلال دوطرفه همزمان در 3/%35 موارد دیده شد. همخوانی معنی داری بین تغییرات الکتروفیزیولوژیک و یافته های بالینی میشیگان موجود بود (P<0.003) اما یافته های الکتروفیزیولوژیک با معیار UK همخوانی معنی داری نداشتند (P<0.3). شایع ترین پارامتر تغییر یافته در بیماران دیابتی مورد مطالعه، ارتفاع موج سورال بود.
نتیجه گیری
ارزیابی هدایتی عصب سورال به عنوان یکی از ساده ترین و شاخص ترین و حساس ترین اعصاب حسی درگیر شده در نوروپاتی محیطی دیابت در تمامی بیماران دیابتی بدون توجه به علایم بیمار، برای یافتن موارد فروبالینی (subclinical) پیشنهاد می شود. در این نوع ارزیابی ها برای افزایش حساسیت آزمون اندازه گیری ارتفاع امواج حسی سورال نیز مهم است.
زبان:
فارسی
صفحه:
135
لینک کوتاه:
magiran.com/p202434 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.