حرکیه الدلاله وانحراف الحضور فی شعر معد الجبوری

پیام:
چکیده:

حرکیه الدلاله هی من اهم خصائص الشعر العربی المعاصر حیث إن الرمز الشعری لا یحمل الدلاله الواحده المالوفه التی تستانس وعی المتلقی بل یحمل الدلالات المختلفه المتشظیه حسب السیاقات التی یقع فی ها ولا یرکن فی تقوقعیه الدلاله وهذا هو المراد بحرکیه الرمز وتشظی الدلاله وهذه الحرکیه اکثر حضورا وبلوره فی شعر شعراء ما بعد الستینیات وهی تشکل ثیمه اساسیه من ثیمات الشعر المعاصر العربی والشعر العراقی خصوصا وهی مرتبطه بالإبداع الشعری والانحراف یرتبط بحضور التراث بانماطه المختلفه فی النص الشعری المعاصر والانحراف فی الحضور هو نزع الدلالات الرئیسه عن الطرف التراثی او زرع الخلخله فی الملامح التراثیه للتعبیر عن الموقف المعاصر وهذه الخلخله تشکل مفارقه فی النص الشعری.إن تشظی الدلاله والانحراف فی الحضور من اهم خصائص شعر معد الجبوری.ترحل هذه الدراسه فی عالم معد الجبوری الشعری لدراسه حرکیه الرمز وانحراف الحضور فی شعر الشاعر والبحث للقبض علی اهدافه المتوخاه اعتمد علی المنهج الوصفی - التحلیلی وتفیا ظلال السیمیائیه فی تحلیل الاشعار وانتقی رمز النار والریح من بین رموز الشاعر الشعریه والقی النظر فی الرموز التراثیه والإشارات التراثیه التی خرجت عن دلالاتها المالوفه لبیان ما یشع عنها من والدلالات وما تمخضت عن هذا البحث هو ان النار تارجحت ما بین مجموعه من الدلالات منها الإنبعاث والخصب والنماء والرفض والتقدم الفکری والحریه والمعرفه وجاءت الریح رمزا للانظمه الخارجیه مره ورمزا للقوی الثوریه مره اخری کما زرع الشاعر خلخله فی ملامح الطرف التراثی لیزید من فاعلیه حضوره فی حواریه تواصله مع النص الحاضر.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
عربی
صفحات:
61 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2025100 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.