خوانش روایت شناسانه جان پک از رمان (بررسی موردی رمان «اللص و الکلاب» نجیب محفوظ)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تحلیل رمان یکی از روش هایی است که خواننده را قادر می سازد به درکی همه جانبه از محتوای یک داستان برسد. به طور کلی در هرشیوه تحلیل، اصول و چارچوبی ارائه می شود که با ذهن و حس مخاطب همراه است. شیوه تحلیل رمان از نظر جان پک روشی متفاوت را در اختیار مخاطب قرار می-دهد تا با بکارگیری آن برداشتی ساده و روان از داستان داشته و به یک نتیجه کلی برسد. این پژوهش درصدد آن است که رمان «اللص و الکلاب» نجیب محفوظ نویسنده عرب را بر اساس شیوه تحلیل رمان جان پک، تبیین و تشریح کند. روش تحقیق بدین گونه است که پنج قطعه در فواصل مختلف از ابتدا تا پایان داستان مشخص شده و هر قطعه در پنج مرحله مطابق با مواردی که در شیوه جان پک معرفی شده مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد، سپس در مراحل ششم و هفتم ابعاد مختلف متن، مولف، خواننده و جهان و همچنین دیدگاه سایر منتقدان بررسی می گردد. این نتیجه حاصل شد که در شیوه جان پک به دلیل درک جنبه-های کلی داستان از طریق جزئیات متن، تحلیل به شیوه ای استقرایی صورت گرفته سپس به بررسی کل داستان پرداخته می شود. در این نوع از تحلیل پیش از بررسی کلی داستان به جزئیات و ظرافت های درون داستان توجه می شود و هرچه بیشتر هنرمندی مولف آشکار گشته و نتیجه بهتری حاصل می-گردد. شاخصه دیگر این شیوه توجه به تضادهای موجود در قطعات برگزیده است که در کنار آن بررسی ابعاد چهارگانه متن و نظرات سایر منتقدان مکمل نهایی نقد و تحلیل است.

زبان:
فارسی
صفحات:
63 تا 83
لینک کوتاه:
magiran.com/p2025589 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!