مقایسه کارایی سیستم های دوغابی و تثبیت شده در تخریب فوتوکاتالیزوری آفت کش پریمیکارب توسط نانوذرات تیتانیم دی اکسید در محلول های آبی

پیام:
چکیده:
در این تحقیق تخریب فوتوکاتالیزوری آفت کش پریمیکارب در حضور نانوذرات تیتانیم دی اکسید در سیستم های دوغابی و تثبیت شده برروی شیشه مطالعه شده است. تاثیر پارامترهای عملیاتی (غلظت اولیه آفت کش پریمیکارب،pH و شدت تابش نور ماوراء بنفش) بر روی فعالیت فوتوکاتالیزوری نانوذرات تیتانیم دی اکسید و سینتیک واکنش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد تیتانیم دی اکسید به عنوان یک فوتوکاتالیزور کارایی مناسبی در حضور نور UV-C برای حذف آفت کش پیریمیکارب از محلول های آبی دارد. شرایط مطلوب برای تخریب نوری پریمیکارب در هر دو سیستم در pH برابر با 6، شدت نور 17 وات بر مترمربع و غلظت اولیه ی آلاینده برابر با 40 میلی گرم بر لیتر حاصل گردید. همچنین در سیستم دوغابی مناسب ترین مقدار کاتالیزور برابر با 300 میلی گرم بر لیتر بدست آمد. آزمایش های سینتیکی بر اساس مدل لانگمویر - هینشل وود تبعیت از سینتیک شبه درجه ی اول را نشان داد. همچنین روند کاهشی مقدار TOC و روند افزایشی مقدار IC با گذشت زمان و در حین فرآیند فوتوکاتالیزوری، نشان‎دهنده اکسایش آلاینده آلی در طول زمان واکنش است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
339 -354
لینک کوتاه:
magiran.com/p2025725 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!