ارتباط حقوق بین الملل محیط زیست با حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه

نویسنده:
چکیده:

اهمیت و نقش اساسی محیط‌زیست در زندگی و تکامل انسان انکارناپذیر است. حال آن‌که جنگ به‌عنوان یکی از فعالیت‌های مخرب انسانی باعث تخریب محیط‌زیست شده و در واقع این مهم‌ترین رکن بقای انسان کمترین اهمیت را در حقوق بین‌الملل جنگ به خود اختصاص داده است. همان‌طور که می‌دانیم تکنیک‌های به‌کارگرفته‌شده در جنگ می‌تواند تاثیرات محیط‌زیستی مخرب فراوانی از خود برجای گذارد، ازاین‌رو حفاظت از محیط‌زیست در زمان جنگ به‌عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل جنگ درآمده، هرچند هنوز هم از منظر حفاظت محیط‌زیست، این قواعد جامع و دقیق نیستند ولی نشان‌دهنده ارتقای جایگاه محیط‌زیست در حقوق بین‌الملل جنگ است. در زمینه حفاظت محیط‌زیست در زمان جنگ، قواعد پراکنده‌ای در حقوق بین‌الملل جنگ وجود دارد که عمده‌ترین آن‌ها در پروتکل 1977I منضم به کنوانسیون چهارگانه ژنو 1949 و کنوانسیون ENMOD ملاحظه می‌شود. این معاهدات دربرگیرنده قواعد کلی در ارتباط با حفاظت محیط‌زیست در زمان جنگ از طریق ممنوعیت به‌کارگیری ابزار و روش‌‌هایی است که باعث آثار مخرب گسترده و شدید و پایدار بر محیط‌زیست می‌شوند. در واقع ضرورت‌های حفاظت از محیط‌زیست موجب مرتبط شدن حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه شده است و در هر دو حوزه حقوقی مزبور، سعی بر آن است که تخریب زیست‌محیطی ناشی از جنگ‌های مسلحانه به حداقل برسد. درنهایت با بررسی قواعد مربوط به حفاظت محیط‌زیست در زمان جنگ می‌توان به این نتیجه رسید که این قواعد برای حفاظت از مهم‌ترین رکن بقای انسان یعنی محیط‌زیست جامع و کافی نبوده همچنان نیاز به ضمانت‌های اجرایی محکم‌تری دارد. در ضمن با درنظرگرفتن این نکته که این قوانین تنها در مواردی به اجرا درمی‌آیند که منافع قدرت‌های بزرگ سیاسی دنیا در میان باشد، باید به دنبال راهی برای کاهش نفوذ مسائل سیاسی در زمینه اجرای حقوق بین‌الملل جنگ در ارتباط با حفظ محیط‌زیست بود و این قوانین را به‌سمت قواعد عرفی و الزام‌آور برای تمامی کشورهای دنیا سوق داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
105 -144
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027072 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.