مدل سازی ریاضی شبکه ی تامین زیست توده های نسل دوم و سوم با درنظرگرفتن رابطه ی متقابل آب- انرژی

پیام:
چکیده:

امروزه بخش عمده ای از انرژی مورد نیاز از سوخت های فسیلی به دست می آید اما محدودیت این منابع و اثرات مخرب آن ها بر محیط زیست موجب روی آوردن جوامع به منابع تجدیدپذیر انرژی شده است. دراین بین انرژی حاصل از زیست توده (بیوانرژی) باتوجه به گستردگی منابع و سایر مزایا جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است. در این پژوهش مدلی چندهدفه برای طراحی شبکه تامین بیوانرژی از انواع مختلف زیست توده های نسل دوم (جاتروفا، پسماند کشاورزی و فضولات حیوانی) و سوم (ریزجلبک ها) با درنظرگرفتن مفاهیم رابطه آب- انرژی و انتشار کربن ارائه شده است. به منظور یافتن مکان های مناسب جهت کاشت جاتروفا در کشور ایران و کاهش فضای جواب مدل ریاضی از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شده است. مدل ارائه شده با استفاده از برنامه ریزی آرمانی MINMAX  برای استان های کشور ایران به عنوان مطالعه موردی برای یک افق زمانی ده ساله حل شده است. طبق نتایج، تولید انرژی از منابع ریزجلبک و جاتروفا نسبت به پسماند در اولویت است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
7 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027089 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!