نقش عامل انسانی در بهینه سازی مصرف انرژی در نیروگاه هسته ای بوشهر

پیام:
چکیده:

انسان ها بخش جدایی ناپذیر نیروگاه ها هستند که از ساخت و ساز تا تعمیر و نگهداری روزمره حضور دارند. آنالیز حضور و عملکرد عامل انسانی می تواند نقشی موثر در کاهش و یا بهینه مصرف شدن منابع انرژی داشته باشد. از این رو بررسی مدیریت حضور اپراتور به منظور کنترل حادثه ای نوعی با اجرای فرآیند نشت و تغذیه، در این پژوهش انجام گردید. بدین منظور مدیریت عملکرد اپراتور  نیروگاه در کاهش مصرف منابع انرژی از دیدگاه ایمنی بررسی شده است. ازاین جهت با استفاده از کدهای مربوطه، شبیه سازی حادثه ای با رخداد بالا مانند از دست رفتن تمامی برق نیروگاه(Station Blackout) که هم شامل منابع برق خارجی سایت و هم منابع داخلی سایت می شود ، برای نیروگاه هسته ای بوشهر انجام گرفت و رفتار اپراتور طی فرآیند نشت و تغذیه در کنترل حادثه آنالیز گردید. نتایج نشان دادند حضور اپراتورضمن مدیریت حادثه از بروز حادثه شدید و فرارفت پارامترهای ترموهیدرولیکی مانند فشار مدار اولیه از حدود طر احی جلوگیری می کند ومانع از رسیدن دمای سوخت به دمای ذوب می شود و از طرفی استفاده از روش آنالیز قابلیت اطمینان انسانی (SPAR-H) به منظور ارزیابی این عملکرد، ضمن حفظ شرایط ایمنی نیروگاه، تصمیم گیری در مورد کاهش مصرف منابع انرژی را به ارزیابی همزمان موارد ایمنی، خطای انسانی و مصرف منابع انرژی در این نوع از نیروگاه ها موکول می سازد. بنابراین تلفیقی از ارزیابی های ایمنی و قابلیت اطمینان با استفاده از آنالیز های قطعی و احتمالاتی ایمنی، نتیجه ی متقنی را در تصمصیم سازی مصرف منابع انرژی ارائه خواهد داد که با توجه به جامعیت مباحث ایمنی و انرژی در سایر حوزه ها، این پژوهش می تواند به عنوان رهیافتی در سایر صنایع از جمله هوافضا، نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین دفاعی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027090 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!