بررسی تاثیر یادگیری فناورانه بر عملکرد سازمانی بنگاه ها:مطالعه موردی بنگاه های سازنده تجهیزات صنعت برق

پیام:
چکیده:

در دنیای رقابتی امروز، یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر ارتقای سطح عملکردی بنگاه ها و دستیابی به مزیت رقابتی، یادگیری فناورانه است که طی آن توسعه و ارتقای محصولات و خدمات نوآورانه بنگاه امکان پذیر می شود. یادگیری فناورانه فرایندی است که یک شخص، شرکت و یا کشور از طریق آن دانش خود را در مورد فناوری، محصولات و فرایندها به روز ساخته و با استفاده از مهارتهای گسترده ی کسب شده، می تواند کسب و کار خود را توسعه و بهبود دهد. در این مقاله، چارچوبی برای بررسی یادگیری فناورانه در بنگاه های سازنده تجهیزات برق کشور توسعه داده شده است. در این چارچوب ابعاد یادگیری فناورانه شامل محتوای یادگیری، منابع یادگیری، شیوه های یادگیری، فضای یادگیری و محیط یادگیری تعیین شده و شاخص های مرتبط با هر بعد نیز استخراج شده است. سپس تاثیر یادگیری فناورانه بر عملکرد بنگاه های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته است.  در بخش عملکرد از کارت امتیازی متوازن (BSC)، در چهار جنبه مالی، رضایت مشتریان، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد استفاده شده است.این تحقیق یک تحقیق کاربردی بوده که در آن  ترکیب رویکرد کیفی و کمی استفاده شده است. در بخش کیفی، روایی محتوایی تحقیق توسط تعدادی از خبرگان دانشگاهی و صنعت برق  به دست آمده و در بخش کمی با بهره گیری از نظرات مدیران بنگاه های سازنده تجهیزات صنعت برق ، روایی سازه آن تایید شده است. در این بخش تجزیه و تحلیل نتایج براساس رویکرد حداقل مربعات جزئی و با کمک نرم افزارSmart PLS انجام گرفت. نتایج تحلیل ها نشان داد که رابطه معناداری میان یادگیری فناورانه و عملکرد بنگاه ها وجود دارد، اما میزان تاثیرگذاری چندان قوی نیست که مهمترین دلیل آن بی توجهی بنگاه های سازنده به مباحث یادگیری و رشد می باشد. همچنین نتایج تحلیل حاکی از آن است که برای تحقق موفقیت آمیز فرایند یادگیری فناورانه در بنگاه های سازنده تجهیزات صنعت برق، دو بعد منابع یادگیری و محتوای یادگیری نقش مهمتری را ایفا می نمایند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
211 -239
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027095 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!