پیمایش خانوار در مورد شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در استان لرستان

پیام:
چکیده:
مقدمه

اختلال مصرف مواد یکی از مشکلات اساسی سلامت در ایران است و کیفیت زندگی را تهدید می کند و معضلات اجتماعی فراوانی را به همراه می آورد. اساس برنامه ریزی و انتخاب روش های مقابله با این پدیده، وجود اطلاعات دقیق و بروز می باشد، هر چند که تخمین شیوع مصرف مواد چالشی بلند مدت در کشور است، این پیمایش با  هدف تعیین شیوع و الگوی مصرف مواد در جمعیت استان لرستان بود.

مواد و روش ها

پژوهش از نوع مقطعی و پیمایش خانوار بر روی نمونه 3960 نفری از ساکنین 15 تا 64 ساله استان لرستان و در سال 1394 انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، فرم محقق ساخته ای بود که اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات مربوط به مصرف انواع مواد در هفته، ماه و سال گذشته و در طول عمر را جمع آوری می کرد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده شد.

یافته ها

در مجموع 3878 نفر در مطالعه شرکت نمودند. میزان شیوع مصرف در طول عمر در استان لرستان برای سیگار 13/3%، برای قلیان 12/68%، برای مشروبات الکلی 4/14% و برای مواد 7/3% بود. این میزان در هفته ی گذشته برای سیگار10/7%، برای قلیان 7/58%، برای مشروبات الکلی 0/91% و برای مواد 3/45% بود.

بحث و نتیجه گیری

 این مطالعه نشان داد میزان شیوع مصرف سیگار، قلیان، مشروبات الکلی و مواد در طول عمر در استان لرستان پائین تر از میانگین کل کشور است. این میزان برای مصرف قلیان در هفته گذشته، بالاتر از آمارهای کشوری و برای مصرف مواد، سیگار و مشروبات الکلی در هفته گذشته کمتر از میزان شیوع در کشور است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
48 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027100 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!