اثرات مکمل یاری با امگا 3 و ویتامین E بر روی بیان ژن های SIRT1 ، hTERT و سطح سرمی hs-CRP در بیماران مرد مبتلا به CAD : یک کارآزمایی بالینی

پیام:
چکیده:
مقدمه

مطالعات نشان داده‌اند که سیرتوئین ها نقش‌های کلیدی در تنظیم التهاب و استرس اکسیداتیو داشته و hTERT دارای نقش محافظتی در برابر بیماری های قلبی- عروقی از طریق افزایش طول تلومرها می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی اثرات مکمل امگا 3 و اثرات توام آن با ویتامین E  بر روی بیان ژن‌های SIRT1 و hTERT و همچنین سطح سرمی hsCRP  در مردان مبتلا به بیماری عروق کرونر قلبی (CAD) طراحی شده است.

مواد و روش ها

افراد شرکت کننده در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده مشتمل بر 60 مرد غیر سیگاری مبتلا به CAD در محدوده سنی 65- 45 سال بودند که به سه گروه دریافت کننده 4 گرم اسید چرب امگا 3  و پلاسبو ویتامین E (OP)، دریافت کننده توام 4 گرم اسید چرب امگا 3 و 400IU ویتامین E (OE) و دریافت کننده پلاسبو امگا 3  و پلاسبو ویتامین E (pp)  به مدت 2 ماه تقسیم شدند.

 یافته ها

بیان ژن SIRT1  در گروه OE افزایش معنی‌داری پیدا کرد (P=0/039) اما بیان ژن hTERT در بین گروه‌های شرکت کننده در مطالعه تفاوت معنی‌داری نداشت. مکمل یاری با امگا 3 به تنهایی و همچنین تجویز آن به همراه ویتامین E منجر به کاهش معنی‌دار سطوح سرمی hsCRP در هر دو گروه OP و OE گردید (به ترتیب 0/008 P= و 0/05 P=).

بحث و نتیجه گیری

 به نظر می‌رسد که مکمل‌یاری با امگا 3 و ویتامین E دارای اثرات مفیدی بر روی بیماران مبتلا به CAD از طریق افزایش بیان ژن SIRT1  و همچنین بهبود التهاب از طریق کاهش سطوح hsCRP  سرمی باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
84 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027103 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!