تبیین تجارب کارکنان بهداشتی در زمینه موانع آموزش مراجعه کنندگان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان قائم شهر: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
مقدمه

ارائه یک آموزش اثربخش توسط کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی، اهمیت فوق العاده ای در افزایش کیفیت خدمات بهداشتی و بهبود زندگی بیماران دارد. آموزش اثربخش با چالش های مختلفی روبرو است؛ که این امر منجر به بهره وری پایین افراد خبره و باتجربه ارائه دهنده مراقبت بهداشتی می شود. هدف از این مطالعه کیفی، تبیین تجارب کارکنان بهداشتی در زمینه موانع آموزش مراجعه کنندگان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان قائم شهر بود.

روش

 این مطالعه از نوع کیفی و با روش تحلیل محتوا در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان قائم شهر انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با روش های بحث گروهی متمرکز؛ و مصاحبه انفرادی با مشارکت 20 نفر از کارکنان مراقبت سلامت که با روش نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند، گردآوری گردید. داده ها به روش تحلیل محتوای عرفی (قراردادی) و با تکنیک لاندمن و گرانهیم، مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفت.

یافته ها

 پس از بررسی و تحلیل داده ها 4 مقوله اصلی و 15 زیر مقوله استخراج شد. مقولات اصلی شامل چالش های ساختاری، شرایط کاری نامناسب، فقدان دانش تخصصی یکپارچه؛ و روش های آموزشی ناکارآمد بود.

نتیجه گیری

موانع ساختاری، اصلی ترین مانع ارائه یک آموزش اثربخش توسط کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی است. همچنین، بستر یک آموزش مناسب فراهم نیست و کارکنان با وجود تلاش های فراوان، در ارائه آموزش مفید ناتوان هستند. ضروریست سیاست های آموزشی تغییر یابند و با بهره گیری از نیروی متخصص و کنار گذاشتن چالش های کلان، آموزش با کیفیت تر و اثربخش تری ارائه گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
120 -130
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027169 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!