سواد سلامت بیماران مبتلا به سرطان سینه: مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
مقدمه

سواد سلامت میزان ظرفیت هر فرد برای کسب، تفسیر و درک اطلاعات اولیه و خدمات سلامت است که برای تصمیم گیری مناسب لازم می باشد. سواد سلامت در بهبود روند درمان و کاهش هزینه های درمانی بیماران موثر است. سواد سلامت مقوله ای است که ارتباط مستقیمی با انسان دارد و هنگامی که انسان و پیچیدگی ها و خلاقیت او مطرح است، روش های ارزیابی از کمی به کیفی متمایل می شود؛ در نتیجه هدف از پژوهش حاضر، تبیین و فهم سواد سلامت بیماران مبتلا به سرطان سینه بود.

روش

پژوهش کیفی حاضر از نوع تحلیل محتوا بود. در این مطالعه 18 نفر از زنان مبتلا به سرطان سینه با روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن شرایط ورود به مطالعه انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. جمع آوری داده ها تا رسیدن به اشباع کامل داده ها ادامه یافت و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار ان ویوو انجام گرفت.

یافته ها

 از تجزیه وتحلیل داده ها پنج درون مایه اصلی (مجراها، دلایل استفاده، تاثیر بر زندگی، عوامل موثر بر به کارگیری و توانایی استفاده و درک اطلاعات سلامت) و 16 زیر طبقه برای سواد سلامت به دست آمد.

نتیجه گیری

 مصاحبه شوندگان، پزشک خود را موثق ترین مجرای سواد سلامت می دانند. مهم ترین دلیل استفاده از اطلاعات سلامت، افزایش آگاهی در زمینه بیماری و روند درمان آن است. سواد سلامت به کاهش ترس و نگرانی بیماران کمک می کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
131 -142
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027171 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!