تبیین ابعاد شخصیتی شایستگی مشاوران از دیدگاه مشاوران موفق: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
مقدمه

  دگرگونی جامعه از حالتی ساده و ابتدایی به وضعیتی بغرنج و پیچیده، روز به روز نیاز به متخصصین حوزه بهداشت روان؛ به ویژه مشاوران را ضروری تر می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد شخصیتی شایستگی مشاوران از دیدگاه مشاوران موفق بود.

روش 

این مطالعه به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 20 مشاور (مصاحبه شونده) از میان مشاوران مراکز مشاوره شمیم سپاه در سال 1395 برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. همه مصاحبه ها ضبط و سپس خط به خط دست نویس شد و در نهایت با استفاده از روش تحلیل محتوا، تحلیل گردید.

یافته ها

 تجزیه وتحلیل داده ها منجر به شناسایی و طبقه بندی 14 مضمون اصلی (مسئولیت پذیری، واگرا اندیشی، منظم بودن، واقع بینی، انعطاف پذیری، جسارت، نقدپذیری، تجربه جویی، پشتکار، خلاقیت، محتاط بودن، اصالت، امیدواری و سازگاری بالا) و 46 مضمون فرعی در زمینه ابعاد شخصیتی شایستگی مشاوران شد.

نتیجه گیری

 نتایج حاصل از این پژوهش، می تواند در کمک به ارزیابی مشاوران از سطح شایستگی و خود کارآمدی خویش و در تدوین برنامه های آموزشی مشاوران و انتصاب مشاورین شایسته، توسط تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران حوزه سلامت و بهداشت روانی مورد استفاده قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
154 -169
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027173 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!