تبیین تجارب خودتعیین گری دانش آموزان با اختلال رفتاری برونی سازی شده: رویکردی پدیدارشناسانه

پیام:
چکیده:
مقدمه

دانش آموزان با اختلال رفتاری برونی شده؛ در مهارت های خودتعیین گری از سطح استعداد پایین تری برخوردار هستند. هدف از پژوهش حاضر تبیین تجارب خود تعیین گری دانش آموزان با اختلالات رفتاری برونی سازی شده بود.

روش 

این پژوهش به روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی، با نمونه گیری هدفمند و استفاده از مصاحبه ژرف نگر با 10 نفر دانش آموز دارای اختلال رفتاری برونی سازی شده، انجام شد. مصاحبه ها ضبط شدند، سپس به صورت کتبی پیاده و به روش 9 مرحله ای Colaizzi مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

چهار درون مایه (چالش های اجتماعی، فقدان انگیزش برای تلاش، چالش های هیجانی و انتخاب گری) از یافته ها استخراج شد؛ که می توانند تجارب خودتعیین گری دانش آموزان با اختلال رفتاری برونی سازی را به تصویر بکشند.

نتیجه گیری

 این یافته ها می تواند اطلاعات لازم را در خصوص شناخت مشکلات خودتعیین گری، اهمیت و همچنین اتخاذ راهبردهای حمایتی و درمانی برای دانش آموزان با مشکلات رفتاری در جهت بهبود سلامت روانی آنان فراهم کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
183 -191
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027176 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!