مسئله خوشبختی از ورای دو رمان فرانسوی (متاخر) معاصر: بازنمایی جوامع بیش مصرف

پیام:
چکیده:

مسئله خوشبختی به سختی از وجود آدمی قابل تفکیک است. امروزه این مسئله در جوامع مصرفی (غرب) -با تاثیر قابل توجهی بر سایر نقاط جهان به دلیل آنچه جامعه شناسان آنرا «مکدونالیزاسیون» جهان می نامند-، با تاکید بیشتری مطرح می شود، به ویژه با پیشرفت اقتصادی که در آنجا غالب است. مقاله حاضر تحیلی است بر دو رمان معاصر فرانسوی چیزهای ژرژ پرک و لیست خواسته های من اثر گرگوار دلاکو از منظر مضمون خوشبختی که ساختار روایت را شکل می دهد. برای رسیدن به این هدف، تعمق ما از پارادایم تحلیلی هرمنوتیک مدد می گیرد تا ما را به این نتیجه برساند که رمان های مورد مطالعه، تقلیدی از جوامع شی محور که در آن ها خوشبختی افراد بر خلاف آنچه ممکن است تصور کنیم، به دور از یک واقعیت مطلق است. تحلیل با برجسته کردن این موضوع پایان می یابد که خوشبختی به موارد بسیاری دیگری نیز وابسته است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فرانسوی
صفحات:
49 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027540 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!