نقش مترجمان زن در تاریخ ترجمه ایران

پیام:
چکیده:

بررسی جایگاه و نقش زنان در جامعه ایران از موضوعات مورد علاقه بسیاری از اندیشمندان است. هر چند حضور زنان ایرانی در عرصه هنر و ادبیات در گذشته چشمگیر بوده اما در چند دهه اخیر به جرات می توان بیان کرد که زنان عرصه ادبیات را به تسخیر خود درآورده اند.حضور زنان نویسنده نشان از تغییر جایگاه زن ایرانی در جامعه است. در گذشته زنان از راه ترجمه آثار که مقدمه ای برای فعالیت های آتی آن ها بود وارد حیطه ادبیات و نویسندگی شدند. در این مقاله با بررسی سیر تاریخی ترجمه های انجام گرفته توسط زنان برآنیم تا به پرسش های ذیل پاسخ دهیم: مترجمان زن چه افرادی از جامعه هستند و متعلق به کدامیک از قشرهای اجتماعی اند؟ چرا این زنان حیطه ترجمه را به عنوان حوزه فعالیت خود برگزیده اند؟ انگیزه آنان از ترجمه چیست؟ چه موضوعات و متونی را برای ترجمه انتخاب کرده اند؟

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فرانسوی
صفحات:
131 -141
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027545 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!