گزاره پردازهای اولیه، ثانویه، نقطه نظرها، نحوه بیان و نیت مندی در چالش های تفسیر

نویسنده:
پیام:
چکیده:

مقاله ابتدا به برخی مفاهیم بیرونی یا درونی موضوع گزاره گذاری می پردازد و گفته پرداز را در حکم منشاء اصلی کلام و خالق گزاره ها، و گزاره پرداز را در حکم ماخذ نقطه نظر از هم تفکیک می کند و سپس به گزاره و گفته پردازها سلسله مراتب می دهد، پیش از آنکه به بیان همگامی و عدم تفکیک گفته پرداز و گذاره پرداز بپردازد. سپس از طریق ساخت مرجع برای اجزای گفتار، نظریه پردازی گزاره ای منسجمی از مفهوم نقطه نظر یا دیدگاه ارائه می دهد. این مقاله مفهوم نقطه نظر را در زبان شناسی تعریف کرده، و در حکم هر گزاره ای که اطلاعاتی را در مورد هر یک از اجزای گفتمان مسندسازی می کند، نه تنها با دادن اطلاعاتی راجع به موضوع (مورد دلالتش)، بلکه همچنین در مورد شکلی که گزاره پرداز موضوع را مشاهده/ تصور/ تعریف می کند. سرانجام، مقاله به مفاهیم سوژه و نیت مندی باز می گردد. این مسئله از طریق روابط (انگیزه دار) میان ادراک، افکار، کلمات، اعمال ارتباط برقرار م ی کند. نیت مندی با اهداف گزاره گذارها و یا گفته پرداز ثانویه، و اهداف عوامل گزاره، و/یا با اهداف گفته پرداز/گزاره گذارهای اولیه مطابقت می کند و یا با اهداف دریافت کنندگان/مفسران متون که به دنبال بازسازی دو سطح نیت مندی پیشین و ترکیب کردن آن ها با فرضیه های خود، مطابق با شرایط خودشان هستند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فرانسوی
صفحات:
165 -188
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027548 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!