تشخیص گروه های اجتماعی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان در ویدئو

پیام:
چکیده:
تشخیص گروه های اجتماعی یکی از مسائل مهم و پیچیدهای است که در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است. تشخیص گروه های اجتماعی و همچنین نحوه ارتباط با اعضای گروه های اجتماعی از جمله مسائلی است که ربات های انسان نما در آینده نزدیک به آن نیاز دارند. پایگاه داده ها حاوی اطلاعات مسیر افراد و همچنین شماره افراد می باشند. هدف، یافتن گروه های اجتماعی با حداقل دو نفر و یا تشخیص انفرادی بودن حرکت افراد است. در روش پیشنهادی برای تشخیص گروه های اجتماعی از ویژگی های فاصله افراد، شباهت مسیر طی شده و شباهت دو دنباله حرکت بین هر دو نفر استفاده شده است. استخراج این ویژگی ها نسبت به ویژگی های بکار رفته تاکنون نیاز به زمان کمتری دارد. علاوه بر دقت و صحت، کارایی روش پیشنهادی از نظر زمان مورد نیاز برای آموزش و آزمایش داده نیز بررسی شده است. هر چه زمان مورد نیاز کمتر باشد، قابلیت پیاده سازی برای ربات های انسان نما بیشتر خواهد شد. روش پیشنهادی در پایگاه داده های معتبر نتایج قابل قبولی داشته و در ادامه با روش های موجود از نظر نتایج آماری و زمان مورد نیاز، مقایسه شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027639 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!