بررسی وضعیت سلامت روان و شیوع افکار خودکشی در سالمندان شهر شیراز

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقدمه

روز به روز بر جمعیت سالمندان کشور افزوده می شود و  به دلیل فقدان ها و محدودیت هایی که سالمندان دارند در معرض  آسیب های روانی می باشند و جزو گروه های آسیب پذیر محسوب می شوند. هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت سلامت روان و شیوع افکار خودکشی در سالمندان شهر شیراز می باشد.

روش

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است. روش نمونه گیری، روش نمونه گیری در دسترس می باشد که در سال 97 بر روی 286 نفر از سالمندان شهر شیراز(غیر ساکن سرای سالمندان) انجام گرفته است. ابزار بکار گرفته در پژوهش، دو پرسشنامه افکار خودکشی بک و پرسشنامه تجدید نظر شده فهرست علایم 90 سوالی می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج

نمرات سلامت روان  سالمندان در سه مقیاس جسمانی سازی(42/91%)، افسردگی(45/38 %) و اضطراب   (30/76%) به شکل معناداری زیاد بود که حاکی از پایین بودن وضعیت سلامت روان  می باشد. همچنین شیوع  افکار خودکشی در سالمندان 4/89% بود  که زیاد نمی باشد (در تناظر با پیشینه پژوهشی).

بحث و نتیجه گیری

سالمندان شهر شیراز از وضعیت سلامت روان مناسبی(به خصوص در سه مقیاس جسمانی سازی، اضطراب و افسردگی) برخوردار نیستند. ولی شیوع افکار خودکشی زیاد نمی باشد. با توجه به اینکه جمعیت کشور به سمت سالمندی پیش می رود مناسب است که سیاست گذاران و متخصصین امر سلامت، توجه ویژه ای به سلامت سالمندان داشته باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
371 -372
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027707 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!