وقار از دست رفته: تجربه غالب ادراک از پیری در سالمندان

پیام:
چکیده:

درک مفهوم سالمندی و تجربه آن از دیدگاه سالمندان می تواند ادراک واقعی و عمیق تری از پدیده سالمندی و مسائل و مشکلات و نیازهای سالمندان ارائه دهد. تحقیق حاضر با هدف درک و تبیین تجارب سالمندان از پدیده سالمندی صورت گرفت.
در این مطالعه از روش پدیده شناسی هرمنیوتیک(Hermeneutic  ) برای جمع آوری داده ها و از روش ون منن(Van Manen  ) برای تحلیل داده ها استفاده شد. اطلاعات از طریق 10 مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با سالمندان جمع آوری گردید. داده های بدست آمده جهت تبیین مفهوم سالمندی مورد تحلیل قرار گرفت. سه مضمون از یافته ها استخراج گردید  شامل داغ پیری، استقلال مخدوش شده و رانده شدن به حاشیه . که می تواند تجارب منفی سالمندان از پدیده سالمندی را به تصویر کشد. توصیف و درک سالمندان از پیری می تواند داده های ارزشمندی را در اختیار سالمندشناسان و کارکنان رشته های وابسته در گروه های مختلف بهداشتی، آموزشی و اجتماعی قرار دهد تا در جهت کاهش و رفع مشکلات موجود، برنامه ریزی آتی برای سالمندان، برقراری ارتباط مناسب تر با این گروه  و در نهایت ارتقای دانش سالمند شناسی و بهبود کیفیت زندگی سالمندان مورد استفاده قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
381 -386
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027709 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!