بررسی تاثیر روش های مختلف آماده سازی سطحی بر ثبات رنگ سرامیک زیرکونیا مونولیتیک

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

تحقیقات بسیاری در زمینه تاثیر نوشیدنی های رنگی و دهانشویه ها بر تغییر رنگ سرامیک های دندانی وجود دارد.با این حال در مورد اثر نوشیدنی های رنگی بر تغییرات رنگ زیرکونیا مونولیتیک، اطلاعات کمی در دسترس است.هدف این تحقیق روش های مختلف آماده سازی سطحی بر ثبات رنگی زیرکونیا مونولیتیک می باشد.

مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع تجربی- آزمایشگاهی  روی سرامیک زیرکونیا مونولیتیک انجام شد. 12 نمونه بلوک زیرکونیا مونولیتیک با ابعاد    (mm 1/5× 14×14)    از پیش رنگ شده تهیه شد و به دو گروه (الف)گلیز شده و (ب)پالیش شده پس از گلیز تقسیم شدند.  نمونه ها گلیز شدند و نمونه های گروه (ب) پس از گلیز تراش خورده و پالیش شدند.نمونه ها 2 هفته در چای کیسه ای گلستان (5=pH) قرار گرفتند و رنگ قبل و بعد از غوطه ور سازی توسط دستگاه اسپکتروفوتومتراندازه گیری شد . تغییرات رنگ (ΔE) توسط آزمون من-یو-ویتنی ارزیابی شد.

یافته ها

 این تحقیق نشان داد  تغییر رنگ (ΔE) در گروه گلیز برابر 1/40 و در گروه پالیش 2/03  بود ضمن این که تغییر رنگ در گروه پالیش حدود دو برابر گروه گلیز بود (0/004> p).

نتیجه گیری

به نظر می رسد آماده سازی سطحی به روش گلیز موجب ثبات رنگ بیشتر در سرامیک زیرکونیا مونولیتیک می شود

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
195 -200
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027754 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!