بررسی الگوی یک دوره آموزش بدو ورود در راستای پیشگیری از افت تحصیلی دانشجویان رشته دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

باتوجه به شایع بودن افت تحصیلی و عوارض شناخته شده آن این سوال مطرح می شود که دوره های آموزش بدو ورود چه مولفه هایی را باید داشته باشد تا موجب پیش گیری از افت تحصیلی نماید؟ لذا این مطالعه در پاسخ به این سوال روی رده های مختلف مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی دانشکده دندانپزشکی در سال 97 انجام گرفت .

مواد و روش ها

این تحقیق به روش توصیفی و با بررسی نظر تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد  علوم پزشکی تهران مورد سنجش قرار گرفت، پرسشنامه شامل 7 مولفه می بود که هرکدام مانند نیاز سنجی آموزشی،  شناسایی ویژگیهای آموزش گیرندگان . حداقل دارای10 شاخص بعنوان زیر مجموعه می باشد، و از آنها خواسته شد که برای هرکدام ازاین مولفه ها از رتبه صفر تا 5 را علامت گذاری نمایند. رتبه هر یک از مولفه های هفت گانه تعیین در هر کدام از آنها مهمترین شاخص ها مشخص  و ارائه گردید و با آزمون کروسکال والیس مورد قضاوت آماری قرار گرفت.

یافته ها

پرسشنامه های این تحقیق جهت نظر سنجی بین 121 نفر از اعضای هیات علمی واجد شرایط توزیع گردید. که 66/8% مرد و 33/2% زن بودند. 75 %  دارای تحصیلات ارشد و بالاتر بودند و 37/7 % سابقه کار بیش از 20 سال داشتند. از مولفه های هفت گانه مهمترین عامل از نظر آنها اجرای موثر و مطلوب دوره آموزشی با رتبه 11/ 4 و در رتبه بعدی آشنایی و آگاهی و آموزش بدو ورود  به میزان 3/89 و کمتر ین رتبه مربوط می شد به مولفه پیشگیری از افت تحصیلی به میزان 3/06 بود. (0/0001>P)

نتیجه گیری

براساس این تحقیق به نظر می رسد که اجرای دوره آموزش بدو ورود بر پیشگیری از افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران دانشکده دندانپزشکی تاثیر گذار می باشد .

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
227 -233
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027758 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!