خشک کردن لیموترش با روش هوای گرم تحت تاثیر پیش تیمار فراصوت

پیام:
چکیده:

هدف از این پژوهش، بدست آوردن خواص ترمودینامیکی خشک کردن لیموترش تحت تاثیر پیش تیمار فراصوت در یک خشک کن هوای گرم می باشد. فرآیند خشک کردن در سه سطح دمایی (40، 55 و 70 درجه سلسیوس)، یک سطح سرعت هوای ورودی 1 متر بر ثانیه و چهار سطح زمان پیش تیمار فراصوت (شاهد، 10، 20 و 40 دقیقه) صورت گرفت. از 14 مدل ریاضی خشک کردن جهت پیش بینی نسبت رطوبت لیموترش استفاده شد. نتایج نشان داد با افزایش دمای هوای ورودی و زمان اعمال توان فراصوت، زمان خشک کردن کاهش پیدا کرد. بهترین مدل برای پیش بینی خشک کردن لیموترش مدل میدیلی و همکاران انتخاب شد. استفاده از پیش تیمار فراصوت در دماهای مختلف منجر به افزایش قابل توجهی در مقدار ضریب پخش موثر رطوبت از 11-10×5/04 تا 10-10×2/00 مترمربع برثانیه شد. انرژی فعال سازی برای لیموترش در محدوده ی 34/93تا 42/97کیلو ژول بر مول بدست آمد. همچنین مقدار انرژی مصرفی ویژه برای خشک کردن لیموترش (47/39تا 240/46کیلو وات ساعت بر کیلوگرم) ثبت شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
233 -245
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027784 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!