بررسی نوع سوالات و نوع متن درک مطلب ازمون ورودی دکتری ایران با استفاده از نظریه جی

پیام:
چکیده:

این تحقیق به بررسی برخی از مشکلات داوطلبان دکتری در امتحان ورودی شان در پاسخ به سوالات درک مطلب زبان عمومی می پردازد. بدین منظور, محققین "نوع سوالات" و "نوع متن" را بعنوان "اثرات اصلی" و "اثر مبادله/ ترکیب شان" را با استفاده از نظریه تعمیم پذیری برای بررسی تغییرپذیری درنظر گرفتند. پاسخنامه 321 داوطلب در یک شبه ازمون استانداری از سراسر ایران که در یک موسسه معروفی شرکت نمودند بطور تصادفی انتخاب شد. با استفاده از طرح پارشل نست از این نظریه در برنامه جنوا, محققین 5 مولفه تغییرپذیری را در دو متن متفاوت با سوالات متمایز تعیین نمودند و منابع مختلف اشتباهات که در این پروسه سنجش وجود دارد را مشخص نمودند. نتایج حاصله نشان داد که تاثیر اصلی نوع سوالات را نمی توان از تبادل و ترکیب نوع سوال و متن جدا نمود و همچنین مشخص شد که نوع سوالات باعث میزان قابل توجه ایی از پراکندگی می شود و بنابراین انها بر عملکرد داوطلبین تاثیر دارند. باوجود این نتایج حاصل از "مطالعه دی" نشان دادکه تاثیر اصلی نوع متن صفر بوده و هردو متن در یک سطح دشواری بودند. همچنین خود داوطلبین بر متن ها در تبادلشان تاثیرگذاربودند. این تحقیق می تواند محققین, طراحان سوال و تهیه کنندگان انرا برای بررسی دقیق تر رهنمون و تشویق نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027807 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!