ارزیابی برنامه های دانشگاه فرهنگیان برای دانشجو معلمان آموزش زبان انگلیسی

پیام:
چکیده:

علی رغم اهمیت برنامه های تربیت معلم در ایران در دانشگاه فرهنگیان برای آماده کردن معلمان زبان انگلیسی برای آموزش موثر، هیچ پژوهشی نقش این برنامه ها در آماده سازی معلمان کارآمد را مورد بررسی قرار نداده است. این پژوهش عرضی به منظور ارزیابی دانشگاه فرهنگیان در پنج حوزه دانش معلمی برای دانشجو معلمان زبان انگلیسی، همسو با استانداردهای کالیفرنیا برای حرفه معلمی (CSTP) که در کمیسیون اعتبارسنجی معلمان (2009) بیان شده است، می باشد. این مطالعه از طرح پژوهش ترکیبی بهره برده که در آن 126 معلم زبان انگلیسی از شش شهر و 212 دانشجو معلم زبان انگلیسی از شش پردیس دانشگاه فرهنگیان شرکت کردند. از میان شرکت کنندگان داوطلب برای مصاحبه 12 نفر انتخاب و مصاحبه شدند. انتظارات دانشجو معلمان در آغاز دوره، ارزیابی آن ها از دوره در پایان تحصیلات و ارزیابی معلمان پس از سال ها تدریس از آماده سازی بر ای تدریس مقایسه شده است. نتایج تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر و همچنین تفسیر مصاحبه ها نشان داد که بین انتظارات دانشجو معلمان سال اول و ارزیابی دانشجو معلمان سال آخر تفاوت وجود دارد. تفاوت بین دانشجو معلمان زن سال اول و آخر، دانشجو معلمان زن سال آخر و معلمان زن و همچنین بین دانشجو معلمان مرد سال اول و آخر معنا دار بود. کارآمدی چهار سال آموزش دیدن در دانشگاه های تربیت معلم توسط هر دو گروه معلمان مرد و زن در حال خدمت تایید گردید. در پایان، پیام مقاله برای ارائه برنامه های آموزشی کارآمدتر در دانشگاه فرهنگیان ارائه شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
105 -131
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027811 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!