کاوشی در خودکارآمدگی معلمان به عنوان یک متغیر قابل بررسی در دوره های تربیت معلم زبان انگلیسی

پیام:
چکیده:

مقاله حاضر به بررسی تاثیر جنسیت، سن و تجربه معلمان زبان انگلیسی روی خودکارآمدگی آنان پرداخته است. علاوه بر این، نقش دوره های ضمن خدمت تربیت معلمان بر متغیرهای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، در گام اول، نمونه طبقه ایی شامل 180 معلم زبان از مدارس دبیرستان، موسسات خصوصی آموزش زبان و دانشگاه ها در هفت شهر ایران برای این تحقیق انتخاب شدند. در گام دوم، پرسشنامه خودکارآمدگی معلمان به شرکت کنندگان ارائه گردید تا میزان خودکارآمدگی آنان قبل از دوره تربیت مدرس سنجیده شود. سپس شرکت کنندگان در دوره ضمن خدمت تربیت مدرس 20 جلسه ایی شرکت نمودند و حین آن آموزشهای لازم نظری و عملی در ارتباط با ویژگی های زبان آموزان دیدند که هدف آن توانمند سازی معلمان در حل مشکلات مربوط به تفاوتهای فردی در کلاسهای بود. در گام آخر نیز پرسشنامه خودکارآمدگی معلمان دوباره توسط معلمان پاسخ داده شد تا تغییرات احتمالی در میزان خودکارآمدگی آنان سنجیده شود. نتایج حاصل از تحلیلهای آماری نشان داد که قبل از آموزش خودکارآمدگی معلمان مرد به شکل معناداری بیش از معلمان زن بود و افزایش سن و تجربه کاری تاثیر معناداری بر میزان خودکارآمدگی معلمان داشت. علاوه بر این، نتایج نشان داد که دوره های تربیت معلم ضمن خدمت می تواند تاثیر معناداری بر خودکارامدگی معلمان زن و مرد در رده های سنی و تجربه ایی مختلف داشته باشد. نتایج به دست آمده از این تحقیق اهمیت دوره های آموزش ضمن خدمت را مورد تاکید قرار می دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
79 -104
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027816 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!