اعتبار سنجی پرسشنامه پیشرفت حرفه ای مستمر در بین معلمین زبان انگلیسی در ایران

پیام:
چکیده:

برخی از معلمان زبان انگلیسی در حرفه خود متحجر شده و برای شرکت در کلاس های ضمن خدمت ویژه معلمین اکراه دارند. با وجود اینکه پیشرفت حرفه ای مستمرمعلمان (CPD) بخشی ضروری از آموزش حرفه ای آنها می باشد، هنوز در مورد روش های متفاوت پیشرفت حرفه ای معلمین تصویر کاملی در دست نیست. بر این اساس، مطالعه حاضر، طراحی و اعتبار سنجی یک ابزار (پرسشنامه) مقیاس موثر برای برنامه های پیشرفت حرفه ای مستمر معلمین زبان انگلیسی را انجام داده است. ابتدا مدل آزمایشی با 55 بخش با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی و تاییدی بر روی نمونه ای از 400 معلم EFL زبان انگلیسی آزمایش تایید شد.که 8 ایتم از ادامه کار حذف شدند و 47 ایتم باقی ماندند. روایی همگرا با استفاده از تحلیل عامل تایید کننده متغیر CPD از خروجی نرم افزار Lisrel مشتق شده است . نمره قابل توجهی از همه پارامترهای مدل بزرگتر از 1.96 است؛ بنابراین اعتبار سازه های اندازه گیری متغیرهای مربوطه در سطح معنی داری 05/0 تایید و تایید شده است. همچنین شاخص AVE نشان می دهد که مدل تحقیق در حوزه پذیرش این شاخص (AVE> 0.5) و روایی همگرا بر روی سطح ساختار تایید شده است. شاخص های مناسب مدل نیز نشان می دهد که مدل های اندازه گیری تایید شده اند. در واقع، مدل های اندازه گیری دارای اعتبار خارجی هستند. یافته های این تحقیق می تواند نکات آموزشی و کاربردی را برای مسئولان امر آموزش زبان که مشغول توسعه برنامه آموزشی برای مدرسین زبان هستند و همچنین برای معلمان زبان انگلیسی ارایه میدهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
105 -130
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027837 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!