تأثیر اجزای سرمایه فکری و ضریب ارزش افزوده فکری در عملکرد مالی بانک ها

پیام:
چکیده:

در اقتصاد دانش محور، از سرمایه فکری به منظور ایجاد ارزش برای سازمان ها استفاده می شود. سازمان ها به دنبال ایجاد، مدیریت، گسترش، و بهره برداری بهینه از سرمایه های فکری در راستای ارزش آفرینی سازمانی و بهبود فرایند کسب وکارند. با توجه به رقابتی بودن عصر حاضر، به نظر می رسد بانک ها برای رسیدن به اهداف و انجام صحیح وظایف، بایستی عملکرد خود را بهبود بخشند تا بتوانند از رقبای خود پیشی بگیرند. یکی از عوامل موثر در عملکرد بانک ها سرمایه فکری است. هدف از این پژوهش بررسی اثر سرمایه فکری و ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری در عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1395 است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل رگرسیون خطی چندگانه داده های پانلی استفاده شده است. یک بار اثر سرمایه فکری به طور کلی و یک بار اثر اجزای سرمایه فکری بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد سرمایه فکری بیشتر تحت تاثیر سرمایه انسانی است و ضریب ارزش افزوده سرمایه انسانی بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه مثبت و معنادار دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
599 -624
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028115 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!