سهم مولفه های تیپ شخصیتی D (عاطفه منفی و بازداری اجتماعی) در ادراک از بیماری افراد مبتلا به سرطان

پیام:
چکیده:

تیپ شخصیت دی مستعد نگرانی، تنش، احساس ناشادی و نگاه تیره و منفی به زندگی هستند. آنها به سادگی عصبانی می شوند و درکل احساسات مثبت کمتری را تجربه می کنند و این وضعیت ممکن است در فرایند درمان بیماری های مزمن تولید مشکل کرده یا دشواری هایی به آن بیفزاید. هدف این پژوهش بررسی سهم مولفه های تیپ شخصیتی(عاطفه منفی  و بازداری اجتماعی) در ادراک از بیماری افراد مبتلا به سرطان بود. برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 176 بیمار مبتلا به سرطان از بیمارستان شهدای تجریش و بیمارستان امام به صورت نمونه ی در دسترس انتخاب و از نظر ویژگی های روان شناختی، شخصیت دی و نگرش نسبت به درمان مورد ارزیابی قرار گرفتند نتایج تحلیل رگرسیون نمرات نشان داد که میزان بالای شخصیت دی، عاطفه منفی  و بازداری اجتماعی با ادراک بیماری و خرده آزمون های آن شامل پیامدها ، سیر زمانی ، کنترل شخصی، کنترل بیماری، هویت، نگرانی، فهم بیماری و بازنمایی هیجانی رابطه دارد. تحلیل رگرسیون نشان داد که نمرات تیپ شخصیت دی، 71 درصد از واریانس نمرات ادراک از بیماری را توجیه می کند. به نظر می رسد هرچه میزان شخصیت دی در آنها بیشتر می شود، ادراک بدتری از بیماری خود و ابعاد مربوط به آن دارند. به همین خاطر باید تاثیر بالا بودن میزان شخصیت دی در ادامه ی درمان بیماران مبتلا به سرطان مد نظر قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
77 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028151 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!