بسترسازی تربیت شنیداری و دیداری در قران و حدیث

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مقاله به تبیین نقش تربیتی شنیدن و دیدن، وبسترسازی آن در دیدگاه قرآن و احادیث پرداخته شده است.نظر به اینکه در اسلام این دو نیرو به عنوان منابع بینش انسان قلمداد شده است، بهره گیری از آن ها به منظور تربیت روح و روان آدمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به طوری که می توان از رهگذرآن، مسیر زندگی انسان ها و جوامع بشری فراوانی را تغییر داده و آن هارا از حالت رکود و خموشی به وضعیت تحول و پیشرفت ارتقا دهد. وضع فعلی بشریت در مجموع حاکی از آن است که استمداد و استفاده تربیتی از دو نیروی مزبور به شایستگی انجام نمی گیرد، از این روست که مشکلات و پیچیدگی هایی درعرصه های تربیتی به چشم می خورد، به گونه ای که به خاطر آن ها بسیاری از ارزش های انسانی پایمال شده اند. اهداف ما دراین مقاله گوشزد کردن قابلیت های فراوان در دو نیروی نامبرده و نمایاندن راه های بهره گیری کلان ومفید از آن ها در جهت بسترسازی تربیتی موردبحث است. نتایج حاصل از این بحث، استنباط راه کارهای کاربردی، سهل الوصول و نقش آفرین در گستره تعلیم و تربیت می باشد. این مقاله با شیوه کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی مطالب فراهم شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
89 تا 107
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028192 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!