درآمدی بر هندسه نظری در معماری

پیام:
چکیده:

در بررسی رابطه ی مباحث نظری  و علمی در معماری, هندسه همواره حلقه واسط این ارتباط بوده است. هندسه جایگاه ، در بررسی رابطه ی مباحث نظری و عملی در معماری ابن سینا و ، اخوان الصفا ، ویژه های در بین حکمای گذشته همچون ارسطو، افلاطون و به ویژه فیثاغورس و در ایران فارابی بوزجانی و خوارزمی داشته است. همچنین اندیشمندان معاصر ، غزالی؛ و در بین ریاضی دانان همچون ابوریحان بیرونی توجه خاصی به این مسئله نشان دادهاند .هندسه یکی از ارکان نظریه های فلسفی و حکمی بوده است و نقش اساسی در شکل گیری معماری داشته است. سوال تحقیق این است که جایگاه هندسه نظری در آرای قرآن، حکما، ریاضی دانان و اندیشمندان معاصر چگونه بوده است؟ پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و نتیجه آن اینکه هندسه در آرای حکما به عنوان جوهر اشیا، روشن ترین قالب زبانی جهت توصیف قلمرو ماوراءالطبیعه، دانش واقعیت های انتزاعی دانسته شده است و در بین حکمای ایران در ابتدا به صورت عرفانی و معنوی به آن پرداخته شده، سپس به دو بخش هندسه نظری و عملی تقسیم شده است. در بین ریاضی دانان بیشتر به جنبه های عملی هندسه توجه شده است و نظرات اندیشمندان تزیین محض و عرفانی نماد ، معاصر را میتوان به چهار رویکرد کلی شامل، آشنایی کلی با هندسه، هندسه کاربردی گرایی دسته بندی کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
19 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028193 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!