بررسی کیفیت آب دریاچه سد ماشکید شهرستان سیب وسوران با بهره گیری از شاخص کیفیت آب و شاخص کیفیت آب های سطحی ایران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

آب یک فاکتور مهم و حیاتی برای فعالیت های انسانی می باشد و به عنوان عامل مهمی برای توسعه کشورها مورد توجه قرار می گیرد. با توجه به مشکلات مربوط به کیفیت آب، این مطالعه برای ارزیابی کیفیت و  همچنین تصمیم گیری بهتر در مورد مصرف آب بر اساس دو شاخص انجام شد.

روش ها

مطالعه حاضر به صورت توصیفی- مقطعی در چهار فصل سال 1396  انجام شد. نمونه ها از  نقاط مختلف دریاچه سد ماشکید در شهر سیب و سوران جمع آوری شد. پس از آنالیز نمونه ها، نتایج بدست آمده از آن ها برای ارزیابی کیفیت آب با استفاده از دو شاخص کیفی آب بنیاد بهداشت ملی ((NSFWQI و شاخص کیفیت آب های سطحی ایران (IRWQISC) مورد استفاده قرار گرفتند.

نتایج

کیفیت آب سد ماشکید بر اساس شاخص IRWQISC در تمامی ایستگاه ها در فصل بهار دارای کیفیت "نسبتا خوب" و در بقیه فصول در سطح کیفی "خوب" قرار داشت. همچنین بر اساس شاخص    NSFWQIتمامی ایستگاه ها در تمام فصول سال داری کیفیت "متوسط" بود.

نتیجه گیری

بر اساس شاخص های ملی و بین المللی مربوط به کیفیت آب، آب سد ماشکید برای فعالیت های کشاورزی مناسب می باشد و همین طور برای تامین استانداردهای آب شرب،  تصفیه متداول کافی است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028254 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!