پایش و پهنه بندی غلظت PM2.5، PM10 و VOCs در هوای شهر گرگان در سال 1395

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

افزایش آلودگی هوا در شهرها به طور جدی سلامت ساکنین آن را تهدید می نماید. PM2.5، PM10 و ترکیبات آلی فرار از جمله آلاینده های مورد توجه در هوا می باشند که وجود آن ها در هوا در غلظت های بیش از حد مجاز، مشکلات تنفسی، قلبی و عروقی، انواع سرطان و مرگ و میر را ایجاد می نماید. از این رو غلظت این آلاینده ها در هوای شهر گرگان سنجش و پهنه بندی شد.

روش ها

نوع مطالعه به صورت پایش و توصیفی مقطعی می باشد که در طی آن غلظت آلاینده های مذکور در 8 ایستگاه در نقاط مختلف شهر در طی 12 ماه و در بازه ی زمانی تیر ماه 1395 تا خرداد ماه 1396 اندازه گیری شد. نتایج حاصل از اندازه گیری غلظت آلاینده ها در ایستگاه های مختلف، در محیط Arc View ver:10.3  پهنه بندی شد.

نتایج

نتایج نشان داد که انتشار PM2.5  در فلکه شهرداری، مازندران و انبار جهاد بیشتر بوده و همچنین حداکثر انتشار PM10 و ترکیبات آلی فرار در ایستگاه سید مسعود بدست آمده است. به طور کلی میانگین غلظت ماهانه هر کدام از آلاینده ها در طی یکسال در فصول سرد بیشتر بود. میانگین سالانه PM2.5، PM10 و ترکیبات آلی فرار به ترتیب 30، 41 میکروگرم در متر مکعب و ppm 0/81 بدست آمد که مقدار PM2.5 و ترکیبات آلی فرار براساس استاندارد EPA و هوای پاک بیش از مقادیر مجاز بود.

نتیجه گیری

بنابراین، با توجه به اثرات سوء این آلایند ها بر سلامت انسان و محیط زیست جهت کاهش انتشار این آلاینده ها بایستی سیاست ها و اقدامات کنترلی انجام شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
62 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028258 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!