تاثیرپذیری تعلیمی نزاری قهستانی در دستورنامه از بوستان سعدی

چکیده:

بوستان سعدی یکی از جامع ترین آثار تعلیمی در حوزه ادب فارسی محسوب می شود. شاعر در این اثر دنیای آرمانی مبتنی بر اخلاق خود را به تصویر کشیده است. هنرمندی سعدی در تحقق این امر، باعث شد ده ها چهره ادبی آثاری به سبک و سیاق بوستان پدید بیاورند و به تقلید و تتبع از موازین آن بپردازند. در این بین، حکیم نزاری قهستانی آنگونه که خود نیز، اشاره کرده، در دستورنامه تحت تاثیر بوستان سعدی بوده است. یکی از جنبه های اصلی تاثیرپذیری، موضوعات اخلاقی و تعلیمی است. از این رو، در مقاله حاضر، به روشی توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، مهم ترین وجوه مشترک تعلیمی در دو اثر مذکور، بررسی و کاویده خواهد شد. به نظر می رسد نزاری در طرح و شرح مباحث تعلیمی همچون توکل به خدا، مهمان نوازی، عفو کردن گناهکاران، بخشندگی و سخاوت، ستایش فروتنی و نکوهش غرور، خلوص نیت، رازداری، احترام به دیگران و نکوهش عیب جویی به سعدی عنایت داشته است.

زبان:
فارسی
صفحه:
7
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028487 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.