آشکارسازی وقوع تداخل پارازیت در ناوبری پهپاد با استفاده از تعیین مسیر بصری و توصیفگر مسیر HOD

پیام:
چکیده:

آشکارسازی وقوع حملات تداخل پارازیت سامانه رهیاب (سیستم تعیین موقعیت جهانی، GPS[1])، در ناوبری پهپاد (پرنده هدایت پذیر راه دور) به صورت مستقل از روش های پردازش سیگنال رهیاب امکان پذیر است. این کار با استفاده از مقایسه دو مسیر پرواز تعیین شده برای پهپاد از روش تعیین مسیر بصری[2] و داده های رهیاب قابل انجام می باشد. برای این منظور از توصیفگر مسیر فاصله بهنجار شده نقاط متوالی مسیر (NDCP[3](و توصیفگر مسیر زاویه بین امتدادهای متوالی CDA)[4](استفاده می شود. این توصیفگرها، مستقل از سیستم مختصات مسیر بوده ولی مستقل از تعداد نقاط مسیر  نمی باشند. در مقابل توصیفگر مسیر بافت نگاشت[5] جابجائی های جهت دار HOD[6]، مستقل از تعداد نقاط مسیر بوده ولی مستقل از سیستم مختصات مسیر  نمی باشد. در این پژوهش روشی برای ایجاد امکان در استفاده از توصیفگر مسیر HOD در آشکارسازی وقوع حملات تداخل پارازیت ارائه شده است. همچنین عملکرد توصیفگر مسیر HOD در آشکارسازی وقوع حملات تداخل پارازیت در مقابل توصیفگرهای مسیر NDCP و CDA مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که توصیفگر مسیر HOD برتری قابل ملاحظه ای در آشکارسازی وقوع تداخل پارازیت در سامانه رهیاب نسبت به دو توصیفگر مسیر NDCP و CDA، به خصوص در خطاهای تعیین موقعیت بزرگتر از ده متر ناشی از تداخل پارازیت دارا بوده و با اطمینان بالاتری می توان از این توصیفگر مسیر برای آشکارسازی وقوع حملات تداخل پارازیت سامانه رهیاب استفاده کرد. توانمندی توصیفگر مسیر HOD نسبت به دو توصیفگر دیگر، در آشکارسازی وقوع خطاهای موقعیت بزرگتر از پنج متر نیز، قابل ملاحظه می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028497 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!