بررسی ارتباط بین اطلاعات و ویژگی های مکانی و جمعیتی با مصرف آب در شهر اصفهان با استفاده از کاوش قوانین انجمنی

پیام:
چکیده:

افزایش سرانه مصرف آب در کنار بروز خشکسالی های متوالی در نقاط خشک جهان، مسئله آب را به یک چالش مهم کره زمین تبدیل کرده است. کشور ایران نیز در سال های اخیر به طور جدی با مسئله ی کم آبی و مصرف بی رویه آب توسط شهروندان مواجه بوده است. با توجه به اهمیت این موضوع و نیاز به الگوی مناسب در زمینه ی مدیریت بهینه مصرف آب، در این پژوهش از کاوش قوانین انجمنی به منظور تحلیل داده های موجود در زمینه ی مصرف آب شهری اصفهان استفاده شده است. در واقع هدف این پژوهش، بهره گیری از کاوش قوانین انجمنی برای کشف ارتباط میان میزان مصرف آب و برخی از پارامترهای جمعیتی و مکانی مانند تعداد افراد خانواده، تعداد واحد، ویلایی بودن خانه ها، ابعاد خانه و فضای سبز، تغییرات مکانی، فاصله از رودخانه زاینده رود، فاصله از جاده های اصلی، فاصله از مرکز شهر، تراکم جمعیت و درصد جوان بودن جمعیت است. الگوریتم مورد استفاده برای استخراج قوانین، نسخه ای از الگوریتم اپریوری است که با حجم محاسباتی کم قادر به پردازش حجم بالایی از داده ها است، از این رو برای بررسی عوامل موثر در میزان مصرف آب در این پژوهش مناسب خواهد بود. این الگوریتم بهبود یافته با جلوگیری از ایجاد قوانین ترکیبی تعداد زیادی از وابستگی ها را شامل می شود. هر یک از قوانین استخراج شده که دارای پشتیبان برابر 30 درصد و مقدار اطمینان برابر 60 درصد باشد بیان گر رابطه یکی از پارامترهای جمعیتی، مکانی با میزان مصرف آب می باشد. سپس به ارزیابی قوانین به کمک الگوی مکانی توزیع مصرف آب خانوار و یافتن نقاط داغ مصرف پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، مساحت فضای سبز خانگی، ویلایی بودن، فاصله از جاده اصلی و ابعاد خانه ها دارای رابطه مستقیم و تعداد واحدهای مسکونی، تراکم جمعیت،تغییرات مکانی در جهت شمال به جنوب و شرق به غرب (مقدار X و Y)، فاصله از رودخانه زاینده رود و جوان بودن جمعیت دارای رابطه عکس با میزان مصرف خانوار هستند. همچنین با بررسی میزان مصرف آب خانوار، با دور شدن از مرکز شهر محله ها دارای مصارف آب پایین تری نسبت به مرکز شهر هستند. در این تحقیق محله های دارای بیش ترین میزان مصرف که محله های ساحلی رودخانه زاینده رود هستند، به عنوان نقاط داغ شناسایی شده اند. در این محله ها خانه ها ویلایی و دارای تراکم جمعیت پایین تر و مساحت فضای سبز و حیاط بالاتری نسبت به سایر محله ها هستند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028501 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!