بازیابی میدان جابجایی سه بعدی حاصل از تداخل سنجی راداری با استفاده از روش برآورد مولفه واریانس کمترین مربعات پایدارشده

نویسنده:
پیام:
چکیده:

اندازه گیری جابجایی های سه بعدی پوسته زمین، اطلاعات بسیار مفیدی را در مورد فعل و انفعالات پوسته در اختیار قرار می دهد. تکنیک تداخل سنجی راداری دارای قابلیت های بسیار بالایی برای تعیین میدان جابجایی پوسته می باشد ولی جابجایی های واقعی پوسته زمین را در راستای دید ماهواره اندازه گیری می نماید. در بازیابی میدان سه بعدی جابجایی پوسته زمین با استفاده از مشاهدات تداخل سنجی راداری با دو مسئله اساسی تلفیق مشاهدات با دقت های متفاوت و ناپایدار بودن برآورد مجهولات مواجه هستیم. در این مقاله، روش برآورد مولفه واریانس کمترین مربعات پایدار شده برای بازیابی میدان جابجایی سه بعدی پیشنهاد می شود. برای بررسی کارائی روش پیشنهادی، داده های راداری حاصل از دو ماهواره Envisat و ALOS بر روی یکی از فوران های آتشفشان کیلاویا (Kilauea) واقع در جزایر هاوایی مورد استفاده قرار گرفت. برای اعتبارسنجی نتایج حاصل از  روش پیشنهادی، بردارهای جابجایی 19 ایستگاه GNSS واقع در منطقه مطالعاتی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که بازیابی میدان جابجایی سه بعدی با روش پیشنهادی  بهبود معناداری بر روی دقت و صحت نتایج به ویژه بر روی مولفه شمالی-جنوبی بردار جابجایی ایجاد خواهد نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
161 -171
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028507 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!