ارزیابی تاثیر غنی سازی بستر کشت با مکمل های شیمیایی و زیستی بر برخی ویژگی های کیفی و عملکرد قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus)

پیام:
چکیده:

ترکیب غذایی بستر کشت، یکی از مهمترین عوامل اصلی در رشد و نمو قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus) می باشد. در این پژوهش اثرات ترکیبی مکمل های شیمیایی شامل سولفات مس (100 میکرو گرم بر گرم ماده خشک بستر کشت)، نیترات آمونیوم (150 میکروگرم بر گرم ماده خشک بستر کشت)، نیترات منیزیم (100 میکرو گرم بر گرم ماده خشک بستر کشت) و مکمل زیستی باکتری ریزوبیوم (108 باکتری در هر میلی لیتر برای یک کیلوگرم اسپاون) و همچنین بسترهای کشت خاک اره، کلش گندم، باگاس نیشکر، کلش برنج و ضایعات صنایع روغن کشی زیتون و ترکیبی از آنها، جهت پرورش قارچ، مورد مطالعه قرار گرفتند. مقادیر نیتروژن اندام بارده قارچ در بستر کشت ترکیبی کلش گندم و ضایعات زیتون و بستر کشت غیر ترکیبی خاک اره به ترتیب، 91/8 میلی گرم در 100 گرم وزن خشک و 2/6 میلی گرم در 100 گرم وزن خشک بود. همچنین مقدار ریبوفلاوین قارچ های حاصل از بستر کشت ترکیبی باگاس نیشکر و تفاله زیتون و بستر کشت غیرترکیبی خاک اره به ترتیب 9/4 میلی گرم در 100 گرم ماده خشک و 4/1 میلی گرم در 100 گرم ماده خشک ثبت شد. همچنین مرحله پنجه دوانی میسلیوم در بسترکشت ترکیبی کلش گندم با ضایعات زیتون در مدت زمان 16/2 روز انجام شد. نتایج نشان داد که عملکرد کل (مجموع سه چین) اندام میوه ای در بستر کشت ترکیبی کلش گندم و تفاله زیتون غنی شده با نیترات آمونیوم و بستر کشت غیر ترکیبی خاک اره غنی شده با سولفات مس به ترتیب 1862/35و 840/90گرم بود؛ بنابراین در این پژوهش بستر کشت ترکیبی کلش گندم و ضایعات صنایع روغن گیری زیتون که با نیترات آمونیوم غنی شده بود، بستر مناسبی جهت تولید قارچ صدفی می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
295 -310
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028713 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!