باززایی گیاه بنفشه معطر (Viola odorata) از طریق کالوس های حاصل از دمبرگ

پیام:
چکیده:

بنفشه معطر (Viola odorata)، یک گیاه دارویی با ارزش دارویی منحصر به فرد می باشد که برداشت بیش از اندازه این گیاه دارویی از طبیعت منجر به کاهش زیستگاه های طبیعی آنها می شود. تکثیر درون شیشه ای، روش قدرتمندی برای تکثیر در سطح وسیع گونه های مهم تجاری و حفظ ژرم پلاسم گونه های در معرض انقراض محسوب می شود. مطالعه حاضر، به منظور فراهم ساختن پروتکلی کارآمد برای کالوس زایی و اندام زایی درون شیشه ای بنفشه معطر از طریق بهینه سازی غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد انجام گرفته است. جهت کالوس زایی، غلظت های مختلف بنزیل آدنین (BA) (0، 0/5، 1، 1/5 و 2 میلی گرم در لیتر) به همراه توفوردی (2,4-D) (5/0، 1، 5/1 و 2 میلی گرم در لیتر) و برای باززایی ساقه غلظت های مختلف BA (5/0، 1، 5/1 و 2 میلی گرم در لیتر) مورد استفاده قرار گرفت. محیط کشت MS حاوی 5/1 میلی گرم در لیتر BA و 5/1 میلی گرم در لیتر 2,4-D، مناسب ترین ترکیب برای القای کالوس ریزنمونه دمبرگ پس از 30 روز شناخته شد. بهترین رشد و  بیش ترین میزان باززایی شاخه از کالوس های دمبرگ در محیط کشت حاوی 1/5 میلی گرم در لیتر BA مشاهده گردید. گیاهچه ها نیز به آسانی در همان محیط کشت، پس از واکشت دوم، ریشه زایی نمودند و پس از آن با صد در صد زنده مانی در بستر پیت ماس و پرلیت سازگاری یافتند. این پروتکل می تواند به طور موفقیت آمیزی برای تکثیر در سطح وسیع و حفظ ژرم پلاسم این گیاه دارویی باارزش استفاده گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
449 -456
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028724 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!