امنیت غذایی و نقش آن در توسعه پایدار

پیام:
چکیده:

یکی از نیازهای بنیادی انسانها، امروزه با توجه به رشد جمعیت موضوع غذا و تغذیه است نقش امنیت غذایی و ضرورت آن به روشنی بیان می کند که با توجه به اینکه تمامی منابع رو به زوال است چالش امنیت غذایی به وجود آمد. برای رسیدن به ثبات غذایی باید در سایه توسعه پایدار حرکت کرد. زمانی این پایداری شامل نسل های آینده می گردد که غذا به اندازه کافی و در دسترس همگان باشد، به طوری که این روند ثبات داشته باشد. البته باید کمیت و کیفیت را در چنین شرایطی مدنظر قرار داد. عدم غذای سالم سلامتی جسمانی و روانی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین یکی از ملزومات هر جامعه ای امنیت غذایی می باشد، که به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه و زیرساخت مهم پرورش نسل های آینده است. منظور از توسعه پایدار رشدی است که عدالت و امکانات زندگی ازجمله امنیت غذایی را برای تمام مردم جهان و نه تعداد اندکی افراد برگزیند. درنتیجه امنیت غذایی بدون توسعه پایدار رخ نمیدهد. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله که به روش مروری و با استفاده از منابع کتابخانه ای تهیه شده به ضرورت امنیت غذایی و توسعه پایدار پرداخته شده است و درنهایت پیشنهادهایی در این رابطه ارائه شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029014 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!