بررسی نظری رفتار سالیتون های یون صوتی در مختصات کروی در یک پلاسمای دو دمایی

پیام:
چکیده:

این مقاله ویژگی های انتشار امواج سالیتون یون صوتی دامنه کوچک را در پلاسمای شامل یون های سیال سرد و الکترون های چند دمایی (الکترون های سرد و گرم)، با توزیع محدود مورد بررسی قرار می دهد. ابتدا یک مجموعه معادله ی سیالی در مختصات کروی برای پلاسمای فوق نوشته شد و سپس با به کارگیری روش اختلال کاهش یافته، معادله ی کورتوگ دو وریس که دارای جواب سالیتونی است، در مختصات کروی به دست آمد. معادله ی کورتوگ  دو وریس به دست آمده با استفاده از روش اختلال هموتوپی حل شد. هم چنین اثر پارامترهایی چون تراکم الکترون ها، نسبت چگالی الکترون ها به یون ها و نسبت دما بر روی خصوصیت های ساختار سالیتونی یون صوتی مورد بررسی قرار گرفت. برخی از نتیجه های به دست آمده نشان داد که همراه با کاهش در تراکم الکترون ها، پهنای سالیتون ها افزایش پیدا می کند و موج به سمت مثبت (پیش رونده) حرکت می نماید. از لحاظ فیزیکی، دلیل این واقعیت این است که در اثر کاهش پارامتر متراکم ،q، ضریب غیرخطی معادله ی کورتوگ  دو وریس کاهش، و به همین دلیل پهنای سالیتون افزایش می یابد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -59
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029023 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!