مطالعه و بررسی رفتار جذبی اورانیم بر روی جاذب هیبریدی ساخته شده برپایه ی استانیک تنگستومولیبدوفسفات و SBA-15- کروی

پیام:
چکیده:

رفتار جذبی اورانیم در محلول های آبی بر روی یک جاذب هیبریدی ساخته شده بر پایه ی نانوذرات مزوحفره ی سیلیکای کروی (SBA-15)  و جاذب معدنی استانیک تنگستومولیبدوفسفات (TWMP) تحت شرایط محیطی مورد بررسی تجربی قرار گرفت. جاذب ساخته شده (SBA-15-TWMP) با استفاده از تکنیک های پراش پرتو ایکس، گرماوزنی، تبدیل فوریه ی زیرقرمز و جذب و واجذب نیتروژن مشخصه یابی شد. نتایج به دست آمده، تثبیت جاذب معدنی TWMP بر روی SBA-15  کروی را تایید نمود. هم چنین نتایج آزمایش های جذب نشان داد که میزان جذب اورانیم بر روی SBA-15-TWMP به شدت متاثر از غلظت یون هیدرونیم، زمان تماس و غلظت اولیه ی یون اورانیل است. مقدار ضریب همبستگی رگرسیون خطی محاسبه شده دلالت بر تطابق خوب داده های جذبی با مدل هم دمای لانگمویر دارد. مقدار به دست آمده برای RL نیز مطلوب بودن فرایند جذب و مطابقت آن با مدل لانگمویر را اثبات می کند. مقدار E محاسبه شده با استفاده از مدل دوبینین- رادشکویچ نشان داد که فرایند جذب فیزیکی است. هم چنین رفتار سینتیک جذب اورانیم به خوبی با معادله سرعت شبه مرتبه ی دوم مطابقت دارد. بیشینه ی ظرفیت جذب اورانیم (193.6 mg.g-1)  بر روی جاذب ساخته شده حاکی از آن است که این جاذب توانایی بالایی در جذب و حذف یون اورانیل از پساب ها را دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
72 -83
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029025 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!