ساخت نانوکامپوزیت گرافن اصلاح شده ی روی- اکسید و کاربرد آن برای حذف فلزهای سنگین از محلول های آبی

پیام:
چکیده:

فلزهای سنگین از جمله ی آلاینده‏های زیست محیطی هستند که مواجهه ی انسان با بعضی از آن ها می‏تواند مسمویت‏های مزمن و بعضا حاد ایجاد نمایند. هدف این پژوهش، ساخت جاذبی مناسب برای جذب فلزهای سنگین از پساب های صنعتی با استفاده از نانو فن آوری است. ابتدا نانوکامپوزیت گرافن اصلاح شده/ روی اکسید ساخته شد. سپس قدرت جذب آن برای جذب فلزهای سنگین با قدرت جذب نانوذرات روی اکسید و گرافن اصلاح شده مقایسه و مشخص شد که قدرت جذب  نانوکامپوزیت گرافن اصلاح شده/ روی اکسید بیش تر از نانوذرات و گرافن اصلاح شده، هر کدام به تنهایی است. در ادامه، اثر پارامترهای موثر بر جذب بررسی و مقادیر بهینه ی آن ها: زمان 30 دقیقه، دما 25 درجه ی سلیسیوس، 6 pH و مقدار جاذب 0.03 g/L تعیین شد. داده های حاصل از بررسی هم دما و سینتیک جذب برای این جاذب به ترتیب با مدل لانگمویر و سینتیک شبه مرتبه ی دوم مطابقت داشت. براساس مطالعه های ترمودینامیکی فرایند جذب گرمازا و خودبه خودی است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
84 -91
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029026 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!